Waarom kalfjes bij de koe?

Koeien zijn zoogdieren: de jongen zogen bij de moeder totdat ze zelfstandig kunnen eten. Dat is de natuurlijke gang van zaken. 

Wat zo logisch lijkt, blijkt ook uit onderzoek: kalveren die bij hun moeder drinken en opgroeien in de kudde, zijn socialer en gezonder. Ze vertonen meer speelgedrag en kennen hun plek in de kudde beter. 

Mensen drinken al eeuwen lang koeienmelk. En dat kan ook, want over het algemeen kan de koe meer produceren dan het kalf nodig heeft. Mens en kalf kunnen de melk prima delen. Pas in de afgelopen eeuw zijn kalf en koe echt van elkaar gescheiden en worden kalfsvlees en melk in aparte sectoren geproduceerd. 

Steeds meer boeren willen terug naar een natuurlijke  melkveehouderij waarbij melk en vlees bij elkaar horen, en waar zoogdieren zogen en waar de melk wordt gedeeld tussen kalf en mens.